Alleluja! Jezus Żyje!

Ta jedna wyjątkowa Noc na zawsze zmieniła świat!

Bóg Ojciec wskrzesił swego Jednorodzonego Syna i odtąd każdy, kto uwierzy może doświadczyć w swoim życiu odrodzenia przez Krew Chrystusa…

Naszym Rodzinom, Przyjaciołom, Biskupom i Kapłanom, Ewangelizatorom BdJ, SNE św. Jakuba, Diakonii Modlitwy Epafras, Diakonii Ewangelizacji, Zespołowi Bankruci, Pracownikom i Wolontariuszom Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, Katolickiemu Stowarzyszeniu UNUM, Dobroczyńcom & Samorządowcom, oraz Sympatykom

składamy szczere życzenia:

Bóg, który powrócił do ŻYCIA, choć po ludzku poniósł spektakularną klęskę, niech przyniesie Wam nadzieję, że nie ma takiej przegranej,
z której z Chrystusem nie da się wrócić do pełni życia!

 

Obfitości łask od Zmartwychwstałego Pana+

 

Ks. Mateusz & Współpracownicy