Dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież spotykają się z wieloma propozycjami, także rekolekcyjnymi. Najczęściej dotyczy to bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale nie tylko.

Propozycją Domu w Rzepedzi są trzydniowe Rekolekcje przed bierzmowaniem.

W pierwszej kolejności ewangelizacyjne – obejmujące podstawowe prawdy życia duchowego (kerygmat), wzywające do decyzji przyjęcia Jezusa – Pana i Zbawiciela, wprowadzenia Go na pierwsze miejsce swego życia, pozwalające na świadome i odpowiedzialne przeżycie i wyznanie wiary. Szczególną formą tych rekolekcji jest pięciodniowa Oaza Ewangelizacji podczas ferii zimowych, niezależnie od przynależności do Ruchu Światło-Życie czy innych wspólnot.

Następnie – rekolekcje tematyczne, wyjaśniające i wprowadzające w zrozumienie treści wiary (Pismo Św., prawdy wiary, sakramenty, modlitwa, moralność chrześcijańska itd.). Szczególnie ukazywana jest obecność Ducha Św., z racji sakramentu bierzmowania. Formą tych rekolekcji jest pięciodniowa Oaza Światłości podczas ferii zimowych.

Młodzież może przyjechać w sposób zorganizowany (z jednej miejscowości lub szkoły wraz z opiekunami – księdzem, katechetą, wychowawcą) albo też dołączyć się do już ustalonej grupy rekolekcyjnej.

Rekolekcje prowadzi kapłan wraz z posługującymi animatorami – głównie z Ruchu Światło-Życie – metodą spotkań w małych grupach, podczas których młodzi mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze Słowem Bożym i wspólnej refleksji nad jego treścią (dzielenie). Może prowadzić także kapłan zaproszony przez przyjeżdżającą grupę.

W programie rekolekcji jest wspólna Eucharystia, modlitwa, konferencje, spotkania w małych grupach, filmy, gry sportowe w plenerze i wspólna zabawa podczas pogodnych wieczorów a także wyjścia poza teren Domu – do Komańczy oraz okolicznych zabytkowych cerkwi.