Dla narzeczonych

„No to Wam się zacznie…” usłyszeli kiedyś od kapłana młodzi ludzie wchodzący w małżeństwo. Istotnie małżeństwo i rodzina są najlepszą szkołą umierania dla siebie. Małżeństwo to bardzo kruchy sakrament. Delikatny i jak każde piękno bardzo podatny na zranienie. Bóg chciał uratować to piękno i dlatego uczynił małżeństwo sakramentem. W chwili ślubu małżonek dotykając swojej żony powinien mieć świadomość, że dotyka samego Boga. „Gdy wyrażamy sobie miłość: całując się i przytulając rodzi się Bóg”- świadectwo małżonków.
Nie wszyscy małżonkowie z takim nastawieniem zawierają ten sakrament. Brakuje dojrzałości, wiedzy, miłości.
„Gdybym kiedyś solidnie przygotował się do małżeństwa, nie rozpadłoby się z takim hukiem” ze szczerością opowiada mężczyzna. Małżeństwo, aby dzisiaj przetrwało, musi się opierać na prawdziwej miłości, której źródłem jest Bóg, na dialogu męża i żony, wzajemnej wrażliwości, i akceptacji. Słowem kluczem młodych małżonków jest „kocham cię”, a po wielu latach, gdy znają się już na „wylot” – przepraszam.
„Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego” (z adhortacji „Familiaris consortio”). Kościół w Polsce od szeregu lat stara się służyć młodym ludziom pomocą w dobrym przygotowaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego. Organizowane są wykłady, kursy, warsztaty, rekolekcje dla ludzi młodych mających przed sobą perspektywę życia małżeńskiego. „Wieczory dla zakochanych”, „Rekolekcje dla narzeczonych”, „Dzień skupienia dla nowożeńców”, to najbardziej wybierane formy przygotowania młodych ludzi wchodzących w związek małżeński.

Rekolekcje dla Narzeczonych, które odbywają się w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi to pogłębiona i wielostronna forma przeżycia we dwoje Kursu Przedmałżeńskiego. Katechezy Przedmałżeńskie są bowiem wymagane przez Kościół od narzeczonych do zawarcia małżeństwa. Tutaj w cyklu weekendowym następuje duchowe i intelektualne przygotowanie do małżeństwa. Jest to wspaniały czas na modlitwę, refleksję, rozmowy, spotkania. Stąd wymóg, by te rekolekcje przeżywać na miejscu, z noclegiem, bez dojeżdżania.
Na wewnętrzną stronę rekolekcji składają się: wspólna Eucharystia każdego dnia, modlitwa Liturgii Godzin (brewiarz), nabożeństwo różańcowe, możliwość spowiedzi.
Intelektualne przygotowanie stanowią konferencje: duszpasterza, psychologa, lekarza, doradcy rodzinnego, prawnika na temat małżeństwa i rodziny. Uzupełnieniem są spotkania w małych grupach dzielenia i świadectwo życia małżonków Domowego Kościoła.

TERMINY: 

Najbliższy termin katechez przedmałżeńskich to wrzesień 2021

Uwaga! Z racji trwającej pandemii jeszcze nie wiemy, czy kwietniowe Katechezy odbędą się stacjonarnie czy online. W okolicach świąt Wielkanocnych podamy te informacje!

Organizator Rekolekcji:

Ks. Mateusz Rutkowski – dyrektor Domu Rekolekcyjnego

– przewodniczy wspólnym Eucharystiom i nabożeństwom oraz nakreśla teologię małżeństwa i rodziny.

Zgłoszenie udziału w katechezie przedmałżeńskiej

Najłatwiejszą formą zgłoszenia się na katechezę jest przesłanie danych e-mailem na adres fr.rutek@gmail.com. Przed upływem tygodnia zostanie przesłana informacja zwrotna o wpisaniu na listę uczestników.

Przy zgłaszaniu należy podać:

1. Imię i nazwisko
2. Datę i miejsce urodzenia
3. Dokładny adres zamieszkania
4. Numer kontaktowy

Zgłoszeni uczestnicy katechezy potwierdzają swoje przybycie w recepcji, czynnej w godzinach 16.00-18.00 w dniu rozpoczęcia. Celem sprawdzenia tożsamości i pozostałych danych należy przedłożyć dowód osobisty. Po uregulowaniu kosztów (250 zł od osoby – kwota obejmuje pełne wyżywienie i nocleg z pościelą) następuje zakwaterowanie.

Koszty nie zmieniają się jeśli ktoś nie chce korzystać z noclegu.

Katecheza rozpoczyna się kolacją o godz. 18.00, trwa przez całą sobotę i kończy się w niedzielę obiadem ok. godz. 14.00 i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział we wszystkich zajęciach.

Katechezy nie zwalniają z uczestnictwa w katechezach przedślubnych w poradni rodzinnej.