Oazowe

Podstawowym przeznaczeniem Domu i jego służby jest prowadzenie rekolekcji Ruchu Światło-Życie, dzieci, młodzieży i dorosłych. Dokonuje się to przede wszystkim na wakacjach podczas czterech turnusów. Dom w Rzepedzi przyjmuje w turnusie I i II stopnie oazy młodzieżowej – Oazy Nowej Drogi i Oazy Nowego Życia, w turnusie III – Oazę Rodzin. Czwarty turnus przeznaczony jest dla formacji Domowego Kościoła – Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin (ORAR).

Wakacyjne rekolekcje oazowe organizuje Archidiecezjalne Centrum Ruchu Światło-Życie w Przemyślu (Collegium Marianum) z Moderatorem Diecezjalnym ks. Bartłomiejem Zakrzewskim – oni też przyjmują zgłoszenia.

W czasie ferii zimowych Dom przyjmuje młodzież oazową na rekolekcje Dziesięciu Kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej, rekolekcje KODA (Kurs Oazowy Dla Animatorów) oraz Oazę Ewangelizacji.

W ciągu roku odbywają się w Domu spotkania formacyjne Szkoły Animatora, ORAR-y i Oazy Modlitwy.