Wszystkich, którym leży na sercu przyprowadzanie ludzi do Boga, szczególnie tych ze swoich środowisk i parafii, którzy chcą stać się apostołami dzisiejszych czasów, którzy nie boją się głosić łaskawości i miłosierdzia naszego Pana – zapraszamy Forum Ewangelizacyjne, któe odbędzie się  w dniach 21-23 kwietnia 2023 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Forum to poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC – kapłan, pallotyn. Mieszka obecnie w Lublinie prowadząc Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspóln

otę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem.Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc Słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne. Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia.

Zapraszamy kapłanów, zakonników, siostry zakonne oraz świckich. Dorosłych i młodzież. Liderów, animatorów, odpowiedzialnych za różne wspólnoty w swoich środowiskach. Będzie to czas formacji, która z pewnością zaowocuje w Waszych środowiskach lokalnych.

Pan nieustannie poszukuje robotników na żniwo swoje. Odpowiedzmy na Jego wezwanie!

Szczegóły i zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/1OsGs1CdTjy0Fmvkv9LOoWYCaYTqJpJNEk3QtfMpyhcA/edit