W dniach 25-27 mają odbyły się rekolekcje dla bierzmowanych z parafii Rymanów Zdrój, w których wzięli udział uczniowie klas 7 i 8. Plan rekolekcji objął oczywiście konferencje, spotkania w grupach, udział w obchodach dnia patrona szkoły w Komańczy tj. Stefana Wyszyńskiego, podczas których koncertowali nasi Bankruci.🎸🎤🔔
Jak zwykle był to czas obfitujący w łaski. Dziękujemy wspaniałej młodzieży za zaangażowanie i otwartość na rekolekcyjne treści oraz animatorom z oazy za podjętą posługę. 🥰🥰