Mamy wielką radość ogłosić, że przy budynku Oaza ciszy i wypoczynku. Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi powstało nowoczesne i wielofunkcyjne boisko. Projekt pt. Rewitalizacja boiska przy budynku „Oaza ciszy i wypoczynku” w Rzepedzi opiewał na 108 127,80 zł z czego 90% kosztów pokryli nasi Darczyńcy.
W ramach projektu wykonano rewitalizację starego i zniszczonego boiska do siatkówki przy Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi wykonano nowe wielofunkcyjne boisko sportowe z polipropylenu, z którego bezpiecznie będą mogli korzystać uczestnicy wypoczynku i formacji w Domu Rekolekcyjnym oraz lokalna społeczność. Wykonano betonowe obrzeża boiska, nową nawierzchnię boiska oraz zakupiono i zamontowano ławki dla kibiców oraz sprzęt sportowy, w tym bramko-kosze i urządzenia do siatkówki. Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe ma wymiary 24 x 12 m.
Realizacja projektu zmieniła oblicze rekreacji i sportu na terenie Domu Rekolekcyjnego, przyczyniła się również do stworzenia możliwości większej integracji społeczności lokalnej oraz gości odwiedzających Dom, pozwoli również na organizowanie rywalizacji sportowych oraz zajęć rekreacyjnych na wolnym powietrzu.
Chcę wyrazić ogromną wdzięczność naszym Darczyńcom – Fundacji ORLEN, oraz innym bez których nasze przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Takie wsparcie pozwala małym instytucjom i środowiskom rozwijać się i spełniać marzenia. Specjalne podziękowania dla Przyjaciela Rzepedzi ks. Łukasza. Dziękuję również firmie realizującej projekt i wolontariuszom, którzy pomagali w pracach.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego boiska chrześcijańskie Bóg zapłać+

Ks. Mateusz Rutkowski /Dyrektor DR