W dniach 28-30 stycznia w naszym Domu gościła grupa Ewangelizatorów przygotowujących się do zimowej akcji ewangelizacyjnej – Jezus Sky. Swoje przygotowania  uczestnicy rozpoczęli już w piątkowy wieczór poprzez wspólną modlitwę i zawierzenie całej akcji Bogu Ojcu. Sobota przepełniona konferencjami, warsztatami oraz modlitwą była ostatnią prostą przed wyjściem do ludzi. W niedziele z samego rana nasi Ewangelizatorzy, gotowi do głoszenia Słowa Bożego poprzez słowo, taniec, bezinteresowne uśmiechu, dzielenie się herbatą, wyjechali do Chryowej na stok narciarski Państwa Schabińskich.

Czas ten przepełniony mocą Ducha Świętego był z pewnością owocny nie tylko dla uczestników akcji, ale także dla ludzi, których udało się spotkać i porozmawiać z nimi.