Oaza ciszy i wypoczynku. Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi bierze udział  w Projekcie „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasz lokalny projekt to – „Przywrócenie bioróżnorodności terenu przy Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi”. Celem jest zrobienie przy współpracy wolontariuszy zielonego skweru Laudato si’ dla motyli, pszczół  i ptaków, gdzie lokalna społeczność oraz przybywający do naszego Domu Rekolekcyjnego będą mogli odpocząć i cieszyć się pięknem naszej ziemi.

W projekcie oprócz działań o charakterze materialnym – przygotowanie terenu i zakup nasadzeń jest też wymiar edukacyjny. Na początku maja przybyła do nas grupa wolontariuszy z oazy (Faustyna, Marysia, Wiki, Zuza, Ola, Michał, Hubert, Paweł, Szymon), która przez tydzień pracowała na rzecz naszego projektu. Udało się nam częściowo przygotować teren gdzie powstanie nasz skwer. Usunęliśmy stare ogrodzenie w miejscu, którego posadzimy Głóg jednoszyjkowy – Cartaegus monogyna, następnie po wykonaniu ciężkich prac przez koparkę, rozplantowaliśmy teren i przygotowali pod zasianie trawy, wykopaliśmy mur oporowy, który będzie wyłożony kamieniem, udało się zakupić pierwsze potrzebne artykuły i narzędzia.

z błogosławieństwem +

ks. Mateusz Rutkowski