Z tej racji, że Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzepedzi nie ma strony internetowej, a cześć wiernych w niedzielę nie będzie uczestniczyć w Eucharystii, poniżej gościnnie i wyjątkowo OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

III Niedziela Wielkiego Postu, 15. 03. 2020

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 8Z § 1, 7245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego Abp Adam udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
 2. osobom w podeszłym wieku,
 3. osobom z objawami infekcji (np, kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 4. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 5. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęca się do skorzystania z dyspensy także wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca (liczba uczestników zgromadzenia liturgicznego nie może przekroczyć 50 osób).

 1. Osoby, które skorzystają z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach masowego przekazu. Korzystajmy z transmisji Mszy św. rozgłośni radiowych: Radia Maryja, Radia Fara i Radia Via a także w TVP, TV TRWAM, TV Polonia.
 1. Przypominamy o praktyce Komunii Świętej duchowej. Praktyka ta wywodzi się z chrześcijańskiej  starożytności. Dotyczyła tych, którzy z różnych powodów – czy to braku kapłana czy prześladowań – nie mogły przyjąć Komunii sakramentalnej. Dziś często zaleca się ją osobom chorym, które nie mogą przyjmować Komunii tak często jakby chciały. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa.  W praktyce dobrze jest poprzedzić to wzbudzanie pragnienia modlitwą – np. odmówieniem Ojcze nasz, któregoś  z wyznań wiary, tekstu którejś z pieśni eucharystycznej. Można też oczywiście modlić się własnymi słowami, a wszystko poprzedzić czytaniem Słowa Bożego. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego mogą oczywiście gorąco się modlić.
 2. Pasterze dla bezpieczeństwa zalecają Komunię na rękę, dlatego warto wiedzieć. Przyjęcie komunii świętej na rękę jest praktyką także wywodzącą się z chrześcijańskiej starożytności. Praktykowana jest też dziś, choć w Polsce stosunkowo rzadko. Podchodząc do rozdającego komunię należy wyciągnąć obie ręce tak, by prawa dłoń podtrzymywała lewą; prawa u dołu, lewa z góry.  Na tę lewą dłoń szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący w ten sposób komunię powinien ją zaraz spożyć; zaraz, to znaczy tak, by udzielający  Komunii szafarz mógł zobaczyć, że faktycznie ją spożywamy. Spożywamy tak, że prawą ręką bierze Hostie leżącą w lewej ręce i wkłada do ust.
 3. Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcamy do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny oraz udziału w radiowych rekolekcjach wielkopostnych.
 4. Proszę, każdego dnia o 20.30 o odmawianie różańca w rodzinach w duchowej łączności z kapłanami, modlącymi się przed figurą Matki Bożej Płaczącej. Modlitwą obejmijmy osoby chore oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służby medyczne i sanitarne, prośmy o pokój serc i łaskę nawrócenia. o tej samej porze ks. Mateusz prowadzi transmisję  z kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, którą można oglądać na facebook https://www.facebook.com/epafrasy/
 5. Módlmy się intensywnie Koronką do Bożego Miłosierdzia i psalmami 51 i 91 o ustanie zagrożenia epidemiologicznego.
 6. W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie, z zaleceniami Pasterzy Kościoła w Polsce, odwołuję parafialne rekolekcje wielkopostne, wyjazd na drogę krzyżową do Łopienki, Spotkanie Młodych w  Błażowej, spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania.
 7. Uczniów klasy 3 i 8 proszę o systematyczną naukę w celu przygotowania do sakramentów I Komunii Świętej i bierzmowania, zawieszamy również „Ziarno” dla najmłodszych.
 8. Proszę o szczególną wrażliwość i okazanie zainteresowania sytuacją osób starszych i samotnych, oraz o konkretna pomoc tym osobom np. przez pomoc w zakupach, czy dostarczeniu opału. Ewentualnie o zaalarmowanie w razie potrzeby odpowiednich służb Pomocy Ppołecznej.
 9. Jednocześnie proszę by do końca marca sprawy w kancelarii parafialnej (z wyjątkiem pogrzebów), załatwiać telefonicznie (13 467 84 60, oraz 602 649 321).
 10. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych przestrzegając zasad sanitarnych.
 1. Na Misje do puszki złożono w ubiegłą niedzielę 435zł. Bóg zapłać.
 2. Dziękuję za posprzątanie i przygotowanie kościoła do dzisiejszej Uroczystości i Panu Janowi za renowację krzyża procesyjnego. Bóg zapłać.
 3. Kościół w ciągu dnia pozostaje otwarty, zachęcam do indywidualnej modlitwy.
 4. Ogłoszenia parafialne są dostępne na stronie internetowej ośrodka rekolekcyjnego pod adresem rzepedz.com

 

Na rozpoczęty nowy tydzień życzymy Bożego Błogosławieństwa, pokoju ducha, niegasnącej odwagi, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa Świętych Patronów. Szczęść Boże.

Ks. Adam Ryba Proboszcz Parafii

 

Słowo życia:

Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami… (3x)

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x)

Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie! (3x)

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie! (3x)

Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami!

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami!  

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!