Podczas tegorocznych ferii zimowych, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi, odbyło się kilka turnusów oaz. Jako pierwsi w rzepedzkie progi zawitali uczestnicy Oazy Ewangelizacji, którzy w ślad za biblijnymi bohaterami poznawali Bożą Miłość, aby podczas szczytu rekolekcji przyjąć Jezusa jako swego jedynego Pana i Zbawiciela.

Równolegle z uczestnikami OE, swoje rekolekcje rozpoczęli uczestnicy pierwszego roku formacyjnego, przezywający na tych feriach 10 Kroków. Był to czas pewnego rodzaju pięcia się po schodach dojrzałości chrześcijańskiej, w którym każdego dnia, osiągając nowy stopień, stawiając kolejny krok, uczestnicy poszerzali swoją świadomość i dorastali w wierze.

W trakcie ferii, w rzepedzkim Domu Rekolekcyjnym, zawitali również uczestnicy Oazy Światłości. Podczas swoich pięciodniowych rekolekcji rozważali oni jedną z części Różańca Świętego, a mianowicie Tajemnice Światła. W poszczególnych dniach towarzyszyli oni Jezusowi w biblijnych wydarzeniach, począwszy od chrztu w Jordanie, aż do ustanowienia Eucharystii.

W ostatnich dniach przerwy międzysemestralnej w rzepedzkich murach rozgościli się najmłodsi przybysze, a mianowicie uczestnicy Oazy Dzieci Bożych, którzy odkrywali swoje miejsce w Kościele oraz spędzali czas na „śniegowych zabawach”. Nie zabrakło również czasu na adorację i uwielbienie.