W dniach od 8 do 13 lutego 2019 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi, odbywała się Oaza Ewangelizacji, w której wzięło udział 85 uczestników. Rekolekcje prowadzili: Ks. Mateusz Rutkowski i ks. Michał Bester wraz z diecezjalną Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Był to czas otwierania się na Bożą miłość i wypływającą z niej zachętę do oddania się Jezusowi poprzez uczynienie Go Panem i Zbawicielem swojego życia. W tej drodze pomagały nam: Eucharystie, Adoracje, Sakrament Pokuty i Pojednania, Słowo Boże, modlitwa indywidualną oraz spotkania w małych grupach dzielenia. Radość płynąca z przyjaźni z Chrystusem była też obecna podczas wypraw i pogodnych wieczorów.
Chwała Panu!

Autor zdjęć z OE: Martyna Batorowicz